DVOJITÁ ŽENEVA
 
Tato dvojznámka Švýcarské kantonální pošty vyšla 30. září 1843.
 
Skládá se ze dvou jednotlivých známek s nápisem Post Local (místní poplatek),
nad nimiž je umístěn společný proužek  s nápisem Post Cantonal (kantonální poplatek).
 
Známka patří k nejznámějším raritám světové filatelie
a již v roce 1902 za ni zaplatil slavný filatelista Ferraritehdy horentní sumu
600 zlatých marek (známka na dopise).
 
Dnes je v katalogu oceněna na 80.000 DM.