Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Poštovní známka

  • je to doklad o předplacení poštovní služby
  • jedná se o malý kousek papíru, který se přilepí na obálku nebo jinou zásilku
  • patří mezi ceniny
  • v případě, že je poštovní známka vytištěna na obálce, tak se jedná o „celinu“
  • vylepením poštovní známky odesílatel prokazuje, že zaplatil za doručení

Obor, který se zabývá poštovními zámkami, se nazývá „ filatelie“.

 

Filatelie

Díky filatelii můžeme podrobnějším zkoumáním u zdánlivě stejně vypadajících známek rozpoznat různé drobné odchylky. Jde například o druh papíru, odstín barev, vodoznaky, zoubkování a jiné.

Odchylka je vlastně jakákoliv odlišnost od předepsaného normálu.

Odchylky se dále porovnávají se záznamy vydávajících poštovních úřadů. Lze tak zjistit, zda se jedná o odchylky úmyslné. Pokud je odchylka úmyslná, následně se zjišťuje, proč a jak k odchylce došlo.

Smysly člověka nejsou tak dokonalé, aby získaly potřebné informace. Proto se využívá například ultrafialové lampy, zvýrazňovacích roztoků, zoubkoměrů nebo mikrometrů k měření tloušťky papíru.

V dnešní moderní době lze s úspěchem využít počítač, kdy se pomocí scanneru přenese obraz známky na velký rozlišovací monitor. Zde je můžeme zvětšit a porovnat jakýkoliv detail.

První poštovní známky jsou z roku 1840. Britská pošta v tomto roce uvedla tzv. Blue Penny Stamp. Dnešní hodnota této známky se pohybuje někde kolem 90 milionů Kč.

Pro běžného sběratele je téměř nemožné dostat k podobným známkám. Pravdou je, že růst hodnoty poštovních známek v čase je zcela jasný a doložený. Vždy záleží na tom, v jakém stavu poštovní známka je. Nevhodnou manipulací nebo uložením může známka ztratit na ceně. Hodnotu známek určuje také počet dostupných exemplářů a proto těžko budeme hledat jednotný postup, dle kterého bychom určili hodnotu konkrétní známky.

Pokud chceme za sbírku známek získat co největší finanční ocenění, měla by být kompletní a tématická. Když se nám podaří vše skloubit, získáme více peněz, než kdybychom prodali jednotlivé poštovní známky.