Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.pageride.comMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.pageride.comSystém PageRide nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
LUCEMBURSKO - Č.1
 
Velkovévodství lucemburské, dříve ještě v personální unii s Nizozemím,
vydalo 5. září 1852 svou první poštovní známku.
 
Pro deseticentimovou známku,
jejíž katalogová hodnota dnes přesahuje 6.000 DM,
byl vybrán portrét Viléma lll.,
nizozemského krále a lucemburského velkovévody.

Lucembursko - Lucemburské velkovévodství, sousedí s Německem, Belgií a Francií. Je zde přibližně 500 000 obyvatel, kteří jsou převážně římskokatolického vyznání. Úředním jazykem je zde lucemburština, francouzština a němčina.

Podnebí zde  ovlivňuje Atlanský oceán a proto zde nejsou žádné extrémní teploty.

Nejteplejší částí Lucemburska je v údolí řeky Mosely, proto se zde ve velké míře pěstuje vinná réva.