LUCEMBURSKO - Č.1
 
Velkovévodství lucemburské, dříve ještě v personální unii s Nizozemím,
vydalo 5. září 1852 svou první poštovní známku.
 
Pro deseticentimovou známku,
jejíž katalogová hodnota dnes přesahuje 6.000 DM,
byl vybrán portrét Viléma lll.,
nizozemského krále a lucemburského velkovévody.

Lucembursko - Lucemburské velkovévodství, sousedí s Německem, Belgií a Francií. Je zde přibližně 500 000 obyvatel, kteří jsou převážně římskokatolického vyznání. Úředním jazykem je zde lucemburština, francouzština a němčina.

Podnebí zde  ovlivňuje Atlanský oceán a proto zde nejsou žádné extrémní teploty.

Nejteplejší částí Lucemburska je v údolí řeky Mosely, proto se zde ve velké míře pěstuje vinná réva.