Reklamní sdělení
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
MEKLENBURSKO - ZVĚŘINSKO - Č.1
 
Velkovévoda Bedřich František ll. vydal ve svém velkovévodství
Meklenbursko-Zvěřinsko 1. července 1856 první poštovní známku v hodnotě 4/4 šilinků.
 
Známky byly tištěny v pruské státní tiskárně v Berlíně a nesly
erbovní znak (korunovanou býčí hlavu) na tečkovaném pozadí.
 
Známka mohla být používána i v menších jednotkách (4x1 šilink).