MEKLENBURSKO - ZVĚŘINSKO - Č.1
 
Velkovévoda Bedřich František ll. vydal ve svém velkovévodství
Meklenbursko-Zvěřinsko 1. července 1856 první poštovní známku v hodnotě 4/4 šilinků.
 
Známky byly tištěny v pruské státní tiskárně v Berlíně a nesly
erbovní znak (korunovanou býčí hlavu) na tečkovaném pozadí.
 
Známka mohla být používána i v menších jednotkách (4x1 šilink).