RUSKO - Č.1
 
První ruská známka, vyrobená razícím tiskem ve státní tiskárně v Petrohradě,
vyšla 10.prosince 1857.
 
Hodnota této desetikopějkové dopisní známky s carským erbem i přes relativně
vysoký náklad stále stoupá a je dnes prodávána za více než 6.000 DM.