SACHSEN-DREIER
 (SASKÁ TROJKA)
 
Jako první poštovní známka Saska se objevila u poštovních
přepážek královské říše červená Saská trojka,
snad nejznámější známka vydaná 1. července 1850 za krále Bedřicha Augusta ll.
 
Zachovalo se pouze 4.000 exemplářů a již v době svého vydání byla vysoce ceněna.
 
Používala se převážně k uzavírání tiskopisů a frankování zásilek s křížovou páskou.