SIDNEY VIEW- Č.1
 
První poštovní známky Austrálie byly vydány 1. ledna 1850
v Novém Jižním Walesu a tištěny hlubotiskem v Sydney.
 
Ústřední motiv SIDNEY VIEW tvoří velká pečeť kolonie, která
zobrazuje osadníky a trestance, vystupující na břeh v Bontany Bay.
 
Tato známka je tak první v edici pátého světadílu.