SLUNCE Z MONTEVIDEA
 
V minulém století byly diligencias, označované také jako Slunce z Montevidea,
považovány za největší rarity sbírek.
 
V roce 1965 byly dokonce některé z nich vyměněny za oba slavné Mauritie.
 
Jejich obliba však z nevysvětlitelných důvodů opadla a tak jsou dnes ceněny
maximálně jen na 12.000 DM.