THURN A TAXIS
(STŘÍBRNÝ ČTVRTGROŠ)
 
Knížecí rod Thurnů a Taxisů založil poštovní podnik s celoevropskou působností,
jehoš základem byla privilegia udělená příslušníkům knížecího rodu v 16.století.
 
Stříbrný čtvrtgroš,
vydaný 1. ledna 1852,
je první známkou tohoto slavného rodu.