VOLSKÉ OKO
 
První zámořskou zemí, která vydala vlastní poštovní známky, byla Brazílie.
 
První známky se objevily u přepážek již v roce 1843, avšak chybělo
jim označení země a měny.
 
Velká číslice nominální hodnoty je začlenila do ornamentálního rámu
a pro svou velikost a ztvárnění je označována jako volské oko.
 
Sběratelská hodnota známky dosahuje několika tisíců marek.